Gå til sidens hovedinnhold

Trygg kommune: – Det må vi gjøre sammen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da årets UngData-undersøkelse ble presentert i et digitalt møte om hvordan ungdommen har det i Holmestrand kommune var politiet bekymret.

Denne våren har de grepet inn for å forhindre slåsskamp blant unge i kommunen. Det er snakk om forhåndsavtalt slåsskamp, planlagt over sosiale medier. Den siste uken har vi også kunnet lese artikler i avisa om situasjoner som ikke er fremmed for å utvikle seg til større slåsskamper.

Heldigvis bor vi i en kommune som tar grep.

Frivilligheten i alle deler av kommunen har opprettet ordninger med natteravn slik at voksne er der for å snakke med og hjelpe ungdom som er ute om kvelden i helgene. Selv ønsker de å bidra til en trygg sommer for barna våre. Dette er svært gledelig, og et godt initiativ. Imidlertid vet vi at det viktigste initiativet er det som forebygger. Her er det relasjonen mellom forelder og barn som er nøkkelen. Politiet oppfordret foreldre under det digitale møtet til å snakke med barna sine. Desto vanskeligere det kan virke, desto viktigere er det.

Nettopp derfor har regjeringen lansert en rekke forslag som kan hjelpe på dette forebyggende arbeidet.

Gjennom barnevernsreformen styrker regjeringen også det forebyggende arbeidet i relasjonen mellom foreldrene og barna. Kompetansen i barnevernet skal heves, og det er foreslått å lovfeste kravet til kompetanse. I den andre enden skal dette selvsagt komme de ungene som trenger det til gode, slik at flere får vokse opp i egen familie, i eget nærmiljø. Da må også nærmiljøet være rustet for at nøkkelen skal virke slik den er ment.

Barn, unge og andre i kommunen må kunne føle seg trygge på at det ikke skal foregå slåsskamper og annen kriminalitet.

Regjeringen har fremmet lovforslag slik at det skal bli enklere å føre samarbeid mellom flere etater, slik at politiet kan få innsyn i taushetsbelagt informasjon. Da kan også de delta inn i det forebyggende arbeidet, slik at politiet på et tidligere tidspunkt kan gripe tak i ungdom som beveger seg i kriminell retning.

Til dette arbeidet har politiet fått tilført ressurser.

Disse skal ikke bare bidra forebyggende, men regjeringen har også lagt fram tiltak slik at det blir mulig å følge opp ungdom som begår lovbrudd raskere og mer effektivt. Dette gjøres best i de enkelte politidistriktene. Der politiet ikke griper inn før lovbrudd er begått, ønsker Høyre å innføre ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i etterkant. Dette skal etter en egnethetsvurdering gjort av myndighetene, bestå av et forpliktende samarbeid med blant annet helse, skole og barnevern. Dette vil gi innholdet av en straffegjennomføring høyere kvalitet.

Håpet er selvfølgelig at de aldri kommer så langt. Det er vi godt på vei til, med disse tiltakene.

Vi har alle et ansvar, og sammen sørger vi for at barn og unge kan føle seg trygge i kommunen.

Kommentarer til denne saken