Det er herved overlatt til skolene, den enkelte rektor og fagfolkene på skolen – lærerne, til å håndheve en meget vanskelig praksis.

Den overordnede handlingsplanen mot mobbing og krenkende atferd i Holmestrandskolen er vedtatt. Saksbehandlerne og politikerne er ferdig med den enkleste delen av jobben.

Enstemmig ble planen vedtatt i det siste kommunestyret, dog med en interessant og prinsipiell debatt i forkant, men det er hvordan den praktisk skal håndheves på skolen som kan bli interessant å følge, og vanskelig å gjennomføre slik de gode intensjonene er.

Nå skal de vedtatte målene brytes ned fra teori til forståelig handlekraftighet, slik at hver enkelt skole, det vil si hver rektor og den lærer som får jobben, kan klare å håndtere den atferd som finner sted av mobbende eller krenkende art.

LES Om mobbing, krenkelser eller bare uenighet:– Hvor går grensen?

I planen ligger det krav om både nulltoleranse for slik oppførsel, og at det som oppfattes som innenfor mobbing, krenking, vold, diskriminering og trakassering systematisk skal tas tak i, gjennom det som, kalles aktivitetsplikt for å sikre elever et trygt og godt miljø. Kort sagt, skjer det noe som enkeltelever opplever som krenkende, skal det aksjoneres umiddelbart og systematisk etter en plan som omfatter både fornærmede og utøver av uønsket atferd. Rektor skal sitte med nøkkelen.

«Her skal det ikke bli lett å være lærer»

Det er ingen tvil om at det både er viktig å ha en slik plan, og at innholdet i den omfatter svært viktige temaer. Det som blir den store utfordringen er hvordan man i praksis skal utøve eller håndheve intensjonene i en tid der det nærmest flommer over av potensielle krenkelser hele tiden på sosiale medier og i den digitale flyten mellom elever. Også i mellom voksne, som i ordbruk på sosiale medier ofte går sine barn en høy gang.

hvor skal grensen gå mellom det som er lov å si i ytringsfrihetens navn, og det som går over grensen til en krenkelse? Ja, det ligger i vedtaket at det er den enkelte som skal avgjøre om det er en opplevelse av krenking, og politikerne var også opptatt av denne nyansen i debatten i kommunestyret.

LES Hege-Anita (43) fortalte sin tøffe historie fra Hof skole: – Tok 30 år før jeg turte

At nå må ikke lista bli liggende så lavt at alt man er uenig i blir en krenkelse, eller at når argumentene imot ikke strekker til, så trekkes «krenke-kortet». Men samtidig skal ikke åpenbare overtramp heller kunne dekkes over ved å kalle det ytringsfrihet.

Her skal det ikke bli lett å være verken lærer eller rektor, eller mekler mellom partene – om man vil. Ingen situasjoner er like, ingen situasjoner oppfattes likt, ingen reagerer likt. Her skal det mye trening til for å bli en god mekler.

Det som kan være relativt treffsikker håndtering i det ene tilfellet, kan bli en real skivebom i det neste.