(Sandefjords Blad)

Tidenes jernbanesatsing, var budskapet fra partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) da de i går presenterte hovedtrekkene i forliket rundt Nasjonal Transportplan for årene 2018 – 30. En plan som også inneholder enkelte satsinger som peker ut over dette tidsrommet og videre inn på 2030-2050-tallet.

– Selve planen legges fram før påske, sa statsministeren, som understreket at ikke alle detaljer er på plass ennå.

Nye, firefelts E18 gjennom hele Vestfold er praktisk talt ferdig, ettersom den siste gjenværende strekningen mellom Bommestad og Sky ved Larvik åpner delvis for trafikk allerede i sommer og står helt ferdig ved årsskiftet. Likeledes er den nye, dobbeltsporede jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn ferdig sommeren 2018 og kutter reisetiden mellom de to byene til 12 minutter.

Fire utfordringer

For Vestfoldbanens del gjenstår dermed fire utfordringer å løse:

  • Ny linje fra Drammen stasjon gjennom Kobbervikdalen.
  • Nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
  • Få dobbeltsporet Barkåker – Tønsberg fullt ut operativt.
  • Nytt dobbeltspor Tønsberg – Larvik.

Tidligere har det vært bred politisk enighet om at Intercity-strekningene til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg skulle stå ferdige til 2024 og at de skulle bygges ferdig til henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien innen 2030. I forslaget til ny NTP står målet om ferdigstillelse til Tønsberg innen 2024 fast, mens sørfylket og Skien må vente til 2032. Halden og Lillehammer må vente til 2034.

Til gjengjeld vil de fire samarbeidspartiene starte byggingen av Grenlandsbanen, dvs. sammenknyttingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, en 58 km lang, helt ny jernbanestrekning dimensjonert for høyhastighetstog.

Med en satsing på i alt 1000 milliarder til investeringer og vedlikehold på samferdselssektoren gjennom 12 år, er dette den økonomisk mest ambisiøse nasjonale transportplan noensinne. Mye av satsingen går nettopp til jernbane.

– Krevende

– Det har vært intense og krevende forhandlinger, men i en veldig god tone, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) fra Re.

Som medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har han vært med på å forhandle fram forliket rundt NTP med de andre partiene. Stordalen er både fornøyd med at pengebruken nær dobles fra inneværende NTP-periode, men også med profilen.

– Vi bygger sammenhengende, trygge transportstrekninger fra kyst til kyst, sier Stordalen, som i likhet med partilederne er opptatt av hva dette vil bety for folks hverdag land og strand rundt.