Tove fant brennende og forlatt bål ved Orebergvannet

Tove Sjøblom Lønn liker dårlig at enkelte fyrer opp bål og forlater det før det har brent ned. – Slokk bålet, minner Sjøblom Lønn om.