HOLMESTRAND: To nye veinavn til Hillestad Elvetun, og ett til Engnes, Sundbyfoss skal fastsettes. Nå ber Holmestrand kommune innbyggerne komme med forslag.

I Hillestad skal det bygges leiligheter i bygningsmassen til gamle Hillestad skole og konsentrert småhusbebyggelse, til sammen cirka 46 boenheter. I Sundbyfoss dreier det seg om bygging av eneboliger og tomannsboliger.

– Aktuelle navn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente personer (ikke nålevende), forklarer kommunen på sine nettsider.

Språkrådets retningslinjer for valgt av nye veinavn sier at:

■ Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.

■ Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen.

■ Navnet bør passe på stedet.

■ Navnene bør være varierte.

■ Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.

■ Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.

■ En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn.