Tilbyr yoga over telefon

Anne Berit Skarestad fant en alternativ måte å drive bedriften videre på.