Stolpejakten er blitt en stor suksess etter at den populære turformen (se faktaramme) ble innført i Sande i fjor.

Ved starten av høstsesongen er til nå i år registrert totalt nesten 130.000 stolpebesøk i Holmestrand kommune.

55 av stolpene finnes i Sande, og disse har fått nesten 50.000 besøk, eller nærmere 900 treff per stolpe.

– Det er riktignok en liten nedgang sammenlignet med i fjor, men det skyldes trolig at mange flere har reist utenlands i sommerferien. Derfor ventes en oppsving nå utover høsten, sier Widar Trømborg, stolpejaktansvarlig i Sande, i en pressemelding til Sande Avis.

FAKTA: STOLPEJAKT

  • Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner.
  • Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen Stolpejakten.
  • Sande ble omfattet av tilbudet for første gang i fjor.
  • Deltakelse er gratis

Valgmuligheter

I Sande er det spesielt området på Lersbryggen han anbefaler.

– Der er de 25 stolpene for en stor del plassert ute i terrenget og innbyr til litt mer utfordrende kartlesing i et fint turområde, forklarer Trømborg.

Han kan også opplyse om at de aller fleste av de 30 stolpene i Sande sentrum er lett tilgjengelige for rullestolbrukere.

Foruten i Sande er 120 stolper plassert på andre steder i kommunen: 75 i Holmestrand sentrum/villabebyggelsen, og så femten hver i Hof sentrum, i Eidsfoss og på Langøya.

Anbefaling

– Vi oppfordrer stolpejegerne til å velge detaljert kart i stedet for Norgeskart i appen. Sistnevnte er upresist uten stier og andre detaljer, noe som trengs for å gjøre gode veivalg til flere av stolpene. Valget gjør man i appen, forklarer Trømborg.

Høstsesongen avsluttes 16. oktober. Dermed er det god tid til å prøve seg for de som fortsatt ikke har benyttet tilbudet, eller som har noen stolper igjen.