Tirsdagens leder i avisa beskriver ganske riktig vår kommunes behov for gjennomgang og kontroll på økonomien.

I fjor var det et overforbruk på driften i gamle Holmestrand på svimlende 107 millioner kroner og i år har administrasjonen lagt inn lavere budsjettall for helsesektoren vår enn det som faktisk ble brukt i 2018. Altså ikke justert for prisvekst, lønnsøkninger eller stadig økende behov for tjenester blant innbyggerne våre.

Dette gjør at vi er nødt for å stramme inn og stramme opp budsjettkontrollen betydelig og det kommer til å bli noen tøffe tak fremover.

LES Som tikkende bomber?

At lederen velger å trekke frem veiomleggingen i sentrum av Sande som et stort usikkerhetsmoment, er allikevel litt oppsiktsvekkende. Denne omleggingen er ferdig prosjektert og det har vært ute i markedet på anbud – det vil si at vi er rimelig trygge på hva sluttsummen vil være. I tillegg er det selvsagt budsjettert med en buffer for uforutsette ting som gjerne dukker opp i et hvert byggeprosjekt. Ut fra tallene jeg har sett, har fylkeskommunen godtatt et anbud som ligger vesentlig lavere i pris enn den summen man har budsjettert med, slik at sikkerhetsmarginen skal være god og risikoen for kommunen lav.

Når prosjekter har kommet så langt som dette, er faktisk usikkerhetsmomentene knytta til økonomi langt færre enn når prosjektet er i en tidligere fase. Her er grunnforhold nøye undersøkt, prosjekteringen er ferdig og markedet har levert priser de mener er realistiske for å utføre jobben.

Når det gjelder kostnadsoverslagene vi har brukt knytta til infrastruktur i sentrum, er de selvsagt prisjustert årlig, slik at vi opererer med så riktige anslag som mulig i budsjettet. Det er altså ikke slik at det er tall fra 2015 som er «vanskelige å kronefeste til dagens pengeverdi,» slik avisa skriver.

LES Ordføreren: - Lite kommunen kan gjøre med busstilbudet i Hof

Dersom Jarlsberg er ute etter å finne udetonerte bomber, er de eksemplene de brukte, relativt dårlig egnet.

I kommunestyremøtet den 24. juni klokken 16.00, vil det bli gitt utførlig informasjon om både sentrumsskolene i Sande, om veiomleggingen og om områdemodellen for infrastruktur. Møtet er åpent for alle som ønsker mer kunnskap og fakta om disse prosjektene og det kan følges via KommuneTV på hjemmesiden til Holmestrand Kommune.

Dette gjør vi fordi vi vil ha full åpenhet og fordi vi har et stort ønske om å gi alle solid og faktabasert kunnskap om store og komplekse prosjekter.

LES Møter og konferanser som stoppet brått i mars:– Avlyste 40 møter