Gå til sidens hovedinnhold

«The point of no return»

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er tøffe tak som venter politikere og administrasjon, men det er også tøffe tiltak i vente for innbyggerne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen vei tilbake. Alvoret har for lengst senket seg over politikerne i Holmestrand. Kommunestyremøtet 6. mai levnet ingen tvil om det. Tidspunktet for å fatte vedtak som får inngripende konsekvenser på kort sikt, men trolig også for mange år framover, er nå.

Det blir meget hektiske uker framover for administrasjon og folkevalgte. Det neste kommunestyremøtet er berammet til 24. juni. 49 dager har man på seg til å få en god nok oversikt og forståelse av både overforbruk og behov framover, slik at de beste og mest virkningsfulle tiltakene kan nedfelles i protokollen.

LES Sier nei til godtgjørelse: Paul Gregersen (Sp) vil ta en for laget

24. juni skal ord som kritisk, dramatisk og alvorlig omsettes i praktiske vedtak. Da er det ikke lenger viktig hvem som har skylden, men hvem som tør å ta ansvar for den endringen alle er enige om at må til for å snu ei skute som lekker.

«ord som kritisk, dramatisk og alvorlig»

Til å hjelpe seg i snuoperasjonen er det kalt inn ekstern konsulenthjelp, mens et utvalg av politikere i to dager skal på skolebenken for å få mer kunnskap om hvordan pengestrømmen går i den sammenslåtte kommunen.

Bestillingen til kommunedirektøren fra onsdagens møte er av det tunge slaget. Det skal legges på bordet en fullstendig oversikt over tallene fra i fjor, og situasjonen så langt i år, basert på tilbakemeldingene fra de ulike avdelingene.

Og det omfattende vedtaket fra onsdag sier klart og tydelig at politikerne fra alle partier ønsker en helhetlig gjennomgang av alle kommunale strukturer, inkludert sentraladministrasjonen. Enklere forklart betyr det en gjennomgang av både hvordan tjenestene er organisert, og hvordan de er lokalisert. Med andre ord: hva kan vi unnvære? På hva og hvordan er det mulig å spare? Hvilke avtaler kan reforhandles? Hva kan selges? Hva kan legges ned? Hvilke stillinger er overflødige? Flytting av ansatte? Leie framfor å eie? Og ikke minst, hva kan vi vente med av store investeringsprosjekter i Sande og Holmestrand?

LES Har våre politikere skjønt alvoret?

Det er ikke småtterier, det som skal være klart på så kort tid, slik at de rette vedtakene kan fattes.

Klare føringer for å rette opp skjevheter har kommunedirektøren fått med på veien. Helse og velferd er den delen av skuta som lekker mest. For å tette hullene har politikerne vedtatt at 7,5 millioner kan overføres fra Strategi og samfunnsutvikling. Fra Oppvekst kan det komme 13 millioner, mens det fra Teknisk flyter 4 millioner over til Helse.

Det vil hjelpe på et større forbruk enn forutsatt, men det holder trolig ikke. Det må mer til i den størst voksende utgiftsposten i kommunen.

Politikk er fortsatt mulighetens kunst, men nå handler det om å våge.

LES Svend Bergan Grane bytter jobb:Blir fagsjef for etaten


Kommentarer til denne saken