– Tar avgjørelsen til etterretning

Rektor Bent Halvorsen ønsker at Gjøklep Ungdomsskole skal lære av Fylkesmannens avgjørelse.