Krangler om fedmepasientene: Telemark vil operere, men Vestfold sier nei!

HAR HØY KOMPETANSE:  Senter for sykelig overvekt i Tønsberg er kjent for sin høye kompetanse. - Skal vi klare å holde høy kompetanse på forskjellige fagfelt i Helse Sør-Øst, kan ikke alle drive med alt, sier senterleder og professor Jøran Hjelmesæth.

HAR HØY KOMPETANSE: Senter for sykelig overvekt i Tønsberg er kjent for sin høye kompetanse. - Skal vi klare å holde høy kompetanse på forskjellige fagfelt i Helse Sør-Øst, kan ikke alle drive med alt, sier senterleder og professor Jøran Hjelmesæth. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sykehuset Telemark (ST) startet i fjor høst med fedmekirurgi. Nå vil Sykehuset i Vestfold (SiV) nekte ST å drive med slik kirurgi, skriver Telemarksavisa, og viser til et brev en overlege har skrevet til departementet.

DEL

(Vestviken 24) – Det er for så vidt korrekt. Hvis vi skal klare å holde høy kompetanse på forskjellige fagfelt i Helse Sør-Øst og i Norge, kan ikke alle drive med alt, sier leder for Senter for sykelig overvekt på SiV, Jøran Hjelmesæth, til vestviken24.no.

Han er også professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og har ledet senteret i Tønsberg i nesten 14 år.

Dragkamp, hevder Telemark

Telearksavisa siterer et brev til ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet fra overlege Thor Erik Holm, leder av arbeidet med fedmekirurgi ved Sykehuset Telemark.

LES OGSÅ: Mathildes store forvandling

Holm skriver at det nå pågår en dragkamp mellom SiV og ST. Taper Telemark, vil pasientene få et dårligere tilbud innenfor fedmekirurgi, hevder overlegen, ifølge Telemarksavisa.

STERKT FAGMILJØ: - – Vi har utviklet et sterkt fagmiljø som gjør seg nasjonalt og internasjonalt bemerket, sier direktøren på SiV, Stein Kinserdal.

STERKT FAGMILJØ: - – Vi har utviklet et sterkt fagmiljø som gjør seg nasjonalt og internasjonalt bemerket, sier direktøren på SiV, Stein Kinserdal. Foto:

Sykehuset i Vestfold er fylkets største arbeidsplass. Deres Senter for sykelig overvekt i Tønsberg er blant de absolutt ledende på dette feltet i Norge. Kompetansen er i verdenstoppen.

Og Jøran Hjelmesæth er helt uenig med kollegaen i Telemark:

– For å holde kompetansen på topp på vårt senter i Tønsberg, er vi avhengig av å behandle et relativt stort antall pasienter. Hvis også sykehuset i nabofylket skal drive med fedmekirurgi, frykter vi negative konsekvenser for begge sykehusene, sier Hjelmesæth.

LES OGSÅ: Professor: – Kjedenes smågodtkrig er gambling med barnas helse

– Vi frykter at Telemark vil få for få pasienter til å opparbeide seg høy nok kvalitet. Vi er også redd for at det vil føre til færre pasienter hos oss, slik at vår kvalitet på sikt blir redusert. Lavere kvalitet vil gi et dårligere tilbud til pasientene. Vi har kapasitet til å operere mer enn 300 pasienter pr. år. Det er tilstrekkelig for det området vi dekker, Buskerud, Vestfold, Telemark og videre sørover.

Nesten ikke ventelister

I brevet til departementet fra overlegen i Telemark hevdes det at SiV har lang ventetid for pasienter som skal inn til operasjon, opp mot seks måneder. Andre steder i landet er det rundt et års ventetid, skriver overlege Thor Erik Holm.

Dette korrigeres av Hjelmesæth:

– Det er pasientenes forbehandling, og ikke kirurgien, som er flaskehalsen for å gjennomføre behandlingen.Vi har nesten ikke ventelister på senteret vårt, svarer professoren i Tønsberg.

LES OGSÅ: For disse lønner det seg å være tjukk

– Vi ønsker ingen konflikt med Telemark, legger han til.

– Fagmiljøene ved de to sykehusene har til nå vært enige om at Telemark skal tilby den gode plastiske kirurgien mange av våre pasienter har behov for etter fedmeoperasjon, og at Vestfold skal tilby selve fedmekirurgien, sier Jøran Hjelmesæth til vestviken24.no.

Thor Erik Holm i Telemark er krass i sine formuleringer om SiV:

– Slik jeg oppfatter det er dette nok et eksempel på at SiV ønsker å motarbeide en faglig utvikling og styrking av tilbudet ved ST. Det bekymringsverdige i dette tilfellet (...) er at pasientene både i Telemark og resten av landet blir tapende parter, skriver Holm.

Internasjonal oppmerksomhet

Direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold skriver i en epost til vestviken24.no at det regionale helseforetaket for nesten 15 år siden ga SiV ansvar for å bygge opp tilbud om overvektskirurgi for pasienter i Vestfold og Telemark.

LES OGSÅ: – Rent kjøtt er ikke slankende

– Vi har utviklet et sterkt fagmiljø som gjør seg nasjonalt og internasjonalt bemerket, noe som kommer pasienter i hele sykehusområdet til gode. Når Telemark vil starte overvektskirurgi, overtar de oppgaver som Helse Sør-Øst har bestemt skal skje ved SiV, skriver han.

Vi har samarbeidet godt med Telemark om pasientforløpet, hvor SiV gjør utredning og kirurgi, mens postbariatrisk (kroppskorrigerende) kirurgi gjøres i Telemark. Helse Sør-Øst har i møte med oss og ST fastholdt at denne funksjonsfordelingen, som vi har hatt i mange år, skal videreføres, skriver Stein Kinserdal til vestviken24.no.

Telemark vil være lojal

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark skriver i en epost til Telemarksavisa at sykehuset vil være lojal til det vedtaket som Helse Sør-Øst fatter i denne saken.

– Etter initiativ fra det gastrokirurgiske fagmiljøet, har sykehuset ønsket å starte opp med fedmekirurgi. I Telemark har vi lang erfaring med behandling av sykelig overvekt, samt med kroppskorrigerende kirurgi i etterkant av behandling. Vårt gastromiljø har også god kompetanse på kikkhullskirurgi, og samlet mener vi å ha gode forutsetninger for å tilby pasientene god behandling på dette området.

Vi har nylig vært involvert i en prosess med vår eier Helse Sør-Øst, hvor vi har fått presentere vår plan på området, og avventer en formell tilbakemelding i løpet av kort tid. Vi vil naturligvis være lojale overfor den beslutningen som helseforetaket fatter, skriver sykehusdirektøren i Telemark, Tom Helge Rønning, ifølge Telemarksavisa.

Artikkeltags