Usikker sykehus-fremtid for folk i Sande

Hvor skal innbyggere i Sande dra hvis de blir syke i fremtiden? Det er det ingen som kan svare på foreløpig.