Svele skiftet mening om Nordre Berg

Så seint som i 2016 sa ordfører Alf Johan Svele at det slett ikke var sikkert at det var siste gang refusjonsordning blir valgt ved nye utbyggingsavtaler. Nå har han skiftet mening.