Suste av gårde på E18 med henger – så ble det bråstopp ...

To bilførere ble fratatt lappen på stedet.