Holmestrand: Det var en formiddag i november i fjor at Oslo-mannen i 40-årene ble stoppet på E18 ved Bentsrud. Politiet hadde laserkontroll, og hadde målt farten på bilen til 149 kilometer i timen i 100-sonen.

Mannen har hele tiden erkjent straffskyld for forfortkjøringen. Førerkortet hans ble beslaglagt i fartskontrollen, og han fikk det tilbake 7. juli i år.

I Vestfold tingrett nylig ble Oslo-mannen dømt til en bot på 13.500 kroner, subsidiært fengsel i 13 dager.

Aktor la opprinnelig ned påstand om at den tiltalte skulle ta delvis ny førerprøve, men sendte senere brev til retten der det ble understreket at dette likevel ikke var et krav. Dette var retten enig i.

I dommen av 1. september vises det blant annet til at tiltalte har kjørt bil siden 7. juli. Det blir vurdert som formålsløst at han skal avlegge praktisk prøve, blant annet fordi det vil kunne ta tid før en slik prøve kan avlegges.