– Suksess med kanoutleie - blir også neste år

Jan Grønseth er veldig godt fornøyd med den første sesongen med kanoutleie i Eidsfoss.