(Tønsbergs Blad)

Klokka 22.15 melder veitrafikkentralen at det nå ikke lenger er kødannelse ved Kopstad, sju timer etter at køen økte voldsomt.

Klokka 21.30 var det cirka en kilometer med saktegående kø før Kopstad, på vei nordover på E18. Det er en fjerdedel av hvordan det var tidligere på ettermiddagen, da køen sto helt tilbake til Undrumsdal, og avkjøringen til rv. 19.

E18 nordgående retning mellom Tønsberg og Holmestrand er forsinkelsen på omtrent 10 minutter, skriver veitrafikksentralen på Twitter.

Klokka 19.45 er det for første gang siden klokka 15 litt mindre trafikk på strekningen mellom Undrumsdal og Kopstad-krysset. Fra fire kilometer med saktegående trafikk tidligere i dag, er det nå nede i cirka tre kilometer i følge trafikk-kartene.

«På E18 i nordgående retning mellom Tønsberg og Holmestrand er forsinkelsen på omtrent 40 minutter. En alternativ rute er å kjøre av E18 ved Åskrysset (36) og benytte seg av FV35 Bispevegen frem til Islandkrysset(30), melder veitrafikksentralen.

At mange har lagt ruten via Bispeveien er også tydelig, beboerne langs veien melde om betydelig mer trafikk enn vanlig.

- - -

På tampen av helgen er det som vanlig mange som vender nesen nordover. Det betyr tett trafikk og stillestående kø enkelte steder, og denne søndagen har det vært litt ekstra med køer ut av Vestfold.

– Trafikken tar seg stadig oppover på E18 i retning mot Oslo. Stedvis saktegående kø, skriver Vegtrafikksentralen (VTS) på Twitter.

Trafikken er spesielt tett rundt Kopstadkrysset på grunn av innsnevringen fra to til ett kjørefelt.

– Forsinkelser må påregnes, skriver VTS.

Klokka 14.30 er det så mye trafikk at de nå går ut og anbefaler bilistene å kjøre alternative ruter.

– Kjør av E18 ved Åskrysset (36) og benytte dere av FV35 Bispevegen frem til Islandkrysset(36), oppfordrer VTS.

Klokka 14.30 skjedde det også et uhell ved Flår-tunnelen i retning mot Larvik. Her pågikk det berging av en bil i sørgående felt.

De siste helgene har det også vært lange køer mellom Bamble og Langangen på grunn av veiarbeid. Da har det blitt anbefalt å kjøre indre vei over Siljan, fv. 32, for de som har mulighet. Det kan også være et alternativ søndag, for deg som skal kjøre hele strekningen.