Her ligger den, myk og innbydende, den flotte gjestehavna i Holmestrand. Men, den tom. Helt uten gjestebåter. Helt uten å skape trivsel, hygge eller inntekter. Til en skrapet kommunekasse, til forretningsdrivende som er helt avhengige av kunder.

LES Stort trykk på båtplasser før sommeren

– Hvorfor?

Når gjestehavnene i Horten, på Verdens Ende, Oscarsborg, Skjærhalden på Hvaler og flere er åpne og stinne av våryre båtgjester!!!

Den fantastiske kai-promenaden som forbinder sjø og land, unner vi flere å oppdage og bruke. Til en forfriskning og mat på uterestaurantene eller en tur opp i byen?

At kommunen skal gå glipp av store inntekter, de næringsdrivende likeså, må noen kunne svare på. Hvorfor skal det håndheves strengere her i Holmestrand.

Her hvor det er så god plass. Hvorfor?