Som en litt rar selvgående morsomhet på hjul kom ståhjulingen på begynnelsen av 2000-tallet. Segway som den het fikk et visst fotfeste i andre land, men ikke i Norge på grunn av restriksjoner i forhold til farten den kunne komme opp i, hele 20 kilometer i timen.

Nå har elsparkesykkelen overtatt uten at det har vært de samme restriksjonene.

Regler begynner å komme nå, mens advarslene har vært der lenge. Det sies fra hovedstaden at det er flere elsparkesykler i Oslo enn i Paris, det vil si over 20.000, og det som kunne bidratt miljømessig og trafikalt oppleves mer og mer problematisk. Ikke minst fordi de kjøres nær sagt overalt, ganske så fort og ikke sjelden med alkohol og rus innabords.

LES Over 20.000 i Oslo: – Sju av ti vil forby elsparkesykler på fortau

Antall skader har til nå vært mye synsing, men nå sier tall fra legevakt og sykehus at det i juni i snitt var 14 skader per dag etter uhell og ulykker med elsparkesykler i byen.

Nå advarer politiet mot å kjøre mer enn en på hver sykkel. Bøter fra 3.000 kroner kan ilegges, og enda dyrere ved bajaskjøring der trafikksikkerheten og andre settes i fare.

Politiet ønsker også at det blir en promillegrense, slik at vanlige promillekontroller kan utøves, som med bil.

I Holmestrand er ikke elsparkesykler veldig utbredt ennå, bare en og annen.

Det har muligens spart noen for både tannskader, hodeskader og bruddskader. Foreløpig har Oslo, Drammen og Lillestrøm hatt de fleste ulykkene.

LES NKF: – På tide med ny lov om elsparkesykler!