Ulf Sundling gjenvalgt

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Ulf Sundling er gjenvalgt for to nye år som leder i HIF.

DEL

HOLMESTRAND: HIF holdt sitt årsmøte i klubbhuset på Hvitstein mandag 20. mars. Årsmeldingen viser en stor aktivitet og god økonomi.Ni styremøter ble avholdt i 2005, og antallet registrerte medlemmer ved utgangen av året var 1102 medlemmer. Dette er en økning på 45 medlemmer fra året før. Samtlige medlemmer er registrert i Klubben online fra 1. januar 2005.

Fire aktive grupper

Foreningen hadde fire aktive grupper i året som gikk med håndball og fotball som de største med spesiiellt god aktivitet. HIF er størst i fotball på damesiden i Vestfold. Også håndball-gruppa har stor aktivitet og må leie trening utenom Høyanghallen på grunn av mangel på kapasitet.I tillegg er Seniorgruppa i full aktivitet med medlemsmøter og dugnad.Foreningen har samarbeidet med kommunen og arbeidet med anlegging av kunstgressbane på Hvitstein. Banen beregnes å være spilleklar i løpet av august/september i år.

Solid økonomi

Regnskapet viser en solid økonomi med et overskudd på 430.000 kroner i 2005 og 2.3 millioner kroner på bok. Egenkapitalen er bokført med 3.7 millioner kroner.Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og Ulf Sundling må bekle lederrollen i to nye år.

Valg

– Jeg har ventet på avløsning, men det blir gjenvalg hver gang, sier Sundling.Med seg i hovedstyret har han:Nestleder Kari Brekke, kasserer Linda Jahre Nummedal, styremedlem Heidi Gretteberg.Representant i idrettsrådet er Hans Narverud.Videre var det styremedlemmer som ikke var åpå valg: Heidi Nordby, leder i fotball Max Trandem, leder i håndball janne Hjelmtvedt, leder turn Berit Sveberg, leder svømming Tom Remman og leder i senior-gruppen Rigmor Andreassen.

Artikkeltags