HOLMESTRAND: Harald Sando ble tildelt Vestfold fotballkrets høyeste utmerkelse, gullmerket, under kretstinget torsdag. Han hadde ikke anledning til å være tilstede, men offisiell overrekkelse vil skje ved en seinere anledning, opplyser klubbutvikler i Vestfold Fotballkrets, Karin Ørbeck.

Gullmerket

Vestfold fotballkrets’ Gullmerke tildeles personer som har tjent fotballkretsen i mange år, med stor lojalitet, ærlig engasjement og faglig tyngde, til det beste for kretsens klubber. Personen som tildeles utmerkelsen, fyller alle disse kriteriene, med glans sto det i begrunnelsen for tildelingen.

Første gang

Første gang navnet hans dukket opp i våre protokoller var allerede i 1969 – da han var uttatt til guttekretslaget, og var med på å tape 0-1 mot Oslo. Året etter, debuterte han som 17-åring på juniorkretslaget, og denne gangen ble Oslo slått 4-1. Som 19-åring deltok han for første gang på kretslaget for 4. divisjon, en plass han forsvarte i perioden 1972-74.

Etter dette tok han steget opp i høyere divisjoner, og var i mange år en solid og dyktig spiller på Ørn-Horten sitt A-lag, forteller historien. Tillitsvalgt Historikken fortsetter med at han i 1984 er tilbake i kretsens protokoller, men denne gangen som tillitsvalgt. Han ble valgt inn som medlem i skolekomiteen i fotballkretsen. Dette vervet hadde han i to år, før han i 1986 også ble medlem av trenerkomiteen. I 1986 ble Sando valgt inn i kretsstyret for første gang, hvor han var medlem frem til 1991. Parallelt var han medlem i trenerkomiteen disse årene.

Spilleutvikler

I 1994 ble Harald Sando soneansvarlig for kretsens spillerutvikling i nordfylket, og fortsatte med dette også i 1995. Da utviklingskomiteen ble etablert i 2000, var det helt naturlig å velge vedkommende inn som medlem, med spesielt ansvar for klubbutvikling. Da komiteen ble oppløst i 2004 var det like naturlig å bruke personen sin kompetanse som fagansvarlig for klubbutvikling og klubbveileder, roller han fortsatt har.Kursinstruktør I tillegg til disse formelle vervene har Harald Sando i en 25-årsperiode vært dyktig kursinstruktør på kretsens trenerkurs. Han har brukt utrolig mange timer som tillitsvalgt i Vestfold fotballkrets – noe vi setter umåtelig stor pris på, sier hun.

– Det var overraskende. Jeg hadde ikke ventet noe sånt, sier Harald Sando til Jarlsberg.

– Jeg ble forespurt om å presentere klubbutvikling på kretstinget, men det var vel ikke den egentlige årsaken til at jeg skulle møte opp, erkjenner Sando.

– Jeg har vært innom en del ting innen fotballen, og det har gitt meg muligheten til å dyrke interessen både aktivt og administrativt. Det er interessant og givende, og jeg har nytt godt av det i forhold til min daglige jobb, sier Sando.

– Det er fint miljø i kretsen med hyggelige mennesker. Det er interessant å se hvordan kretsen jobber på de forskjelluige områdene. Det er helt all right å ha mange referanser til kretsen, avslutter Harald Sando.