HOLMESTRAND: Det er ikke småtteri Gullhaug idrettslag nå jobber med. Anlegget skal inneholde en tursti på 1,1 kilometer, som skal prepareres for skigåing om vinteren. I tillegg blir det sandvolleyballbane, friidrettsanlegg for løp, kast og hopp, utvidelse av ball-løkke, hoppbakke (K10) og en nesten 100 meter lang akebakke. Til neste år søkes det om midler for også å få lys i skiløypa. Alt vil ligge rundt det nåværende idrettsanlegget ved Botne skole.

– Vi er veldig stolte av prosjektet, og føler at her har vi virkelig fått til noe som vil komme alle barna i nærområdet til gode, sier leder i Gullhaug idrettslag, Helge Guttormsen.

Mange hundre dugnadstimer

For å få til anlegget har medlemmene i Gullhaug idrettslag lagt ned et betydelig antall dugnadstimer.

– Hittil har vi vel brukt et sted mellom 300 og 400 timer, og det blir minst like mange til våren, sier Guttormsen.

Hele prosjektet er finansiert med en 50/50 deling mellom idrettslaget og spillemidler fra staten.

Kompakt anlegg

Hele prosjektet er lagt opp slik at det blir korte avstander. Sandvolleyballbanen, løpebanen og hoppegropa legges på bortre langside av fotballbanen, sett fra klubbhuset. Hoppbakken legges på siden av klubbhuset. Rett bak klubbhuset utvides balløkka slik at den vil gi to ekstra småbaner for eksempel i forbindelse med fotballgruppas årlige cup. Trimløypa vil gå i umiddelbar nærhet rundt resten av anlegget. Akebakken ligger mellom balløkka og 17. mai plassen.

Skolebarnas eldorado

Rektor Anne Margrethe Jacobsen ved Botne skole er henrykt over det nye anlegget.

– En skulle tro de viste om den nye læreplanen mange år i forveien. Fra og med neste år er vi pålagt å gi barna mye mer fysisk aktivitet, både organisert og uorgansiert. Nå får vi et fabelaktig idretts- og leikeanlegg så og si rundt hushjørnene. Dette er helt utrolig spennende, sier Jacobsen.