Spillet om pengene og posisjonene er i gang. Penger er makt, og makt er penger. Eller sagt på en annen måte; med makt kan du rå over de pengene som er til rådighet.

Flertallet har definisjonsmakta.

Kommunens budsjett denne gangen handler ikke bare om å unngå de mest smertefulle kuttene, og få nok til helsetjenester, fritidsklubber, barnevern, kultur og skole. Alltid vil det også handle om å vinne velgernes og innbyggernes gunst ved å treffe populære beslutninger, eller gjøre de minst populære beslutningene så spiselige som mulig for de som skal bære konsekvensene av dem.

LES Budsjettinnspill: – Færre kommunestyrepolitikere og utvalg

Men hvert fjerde år er det mer enn bare penger det snakkes om. Mellom linjene i budsjettforslagene ligger det mye mer enn bare det som er viktig for kommunens økonomi og belastningene det betyr for hvermannsen.

«Hvert fjerde år er det mer enn bare penger»

Årets budsjettdiskusjoner, argumenter, forklaringer og vedtak handler like mye om å skaffe seg posisjoner og troverdighet for de valgløftene som kommer utpå nyåret. For de kommer!

Ikke noe har fått så mye verbal juling som de brutte valgløftene for den sittende posisjonen i Holmestrand. Den mye omtalte eiendomsskatten har blitt et fyord i sosiale medier, og er noe av det som har vært mest omtalt i Jarlsberg de siste par årene.

Og nå er det budsjett-tider igjen, men det er også snart et valg, og Arbeiderpartiet gikk nylig hardt ut i et leserbrev i Jarlsberg mot kommunedirektørens foreslåtte kutt og avgiftsøkninger. Taktisk muligens, ettersom posisjonen vet at den faktiske posisjonen, Høyresiden, med støtte av sine to uavhengige representanter, trolig må vedta noen upopulære kutt, mens venstresiden i den kommende valgkampen kan stå framme i skoene å si til sine velgere: at dette ville ikke vi. Dette var det Høyre som vedtok.

Men spillet er ikke over før siste terning er kastet 14. desember. Først da vet vi hvilke økonomikort de ulike partiene har å spille valgpoker med.

LES Uttalelse om budsjettarbeidet fra Ap

I formannskapet var det tidlig i møtet en gemyttlig tone med ønske om enighet.

Tre forhold torpederte den gode stemningen. Ap/Sps ønske om å bruke store fondsmidler for å få et spiselig budsjett i balanse. Og Høyres gjentatte forsøk på å veksle inn Galleberg skole i kjærkomne millioner, samt eiendomsskatten. Ap/Sp vil «fryse» skatten for en tid.

Høyre ville foreløpig la kommunedirektørens forslag om økning stå. Så da ble det det paradokse tilfellet at Ap/Sp kunne «påstå» at Høyresiden ønsker mer eiendomsskatt til folket, den skatten de selv vedtok.

Politikk er mulighetens kunst fortsatt.

LES Kommunalsjef Frode Hestnes: – Vi skal ikke lukke døra og slukke lyset på Veset