Holmestrand: Det var i sommer at KPS Capital Partners og Norsk Hydro gjennomførte salget av Hydros valsevirksomhet. Valsevirksomheten som tidligere var kjent som Hydro Rolling, byttet navn til Speira.

Navnebyttet markerte begynnelsen på et nytt kapittel for det globale aluminiumselskapet innen valsing og resirkulering.

Mye historie

Det ligger mye historie i at Hydro-logoen fjernes fra murveggen, og erstattes med Speira. Flagget ved porten bærer også det nye navnet. Ved anlegget på Vesthøy skjer også endringen nå før jul.

Sju anlegg

Speira drifter sju produksjonsanlegg og et R&D-senter i Tyskland og Norge.

Dette inkluderer verdens største valseverk for aluminium, Alunorf, og verdens største fabrikk for overflatebehandling av valset aluminium, Grevenbroich. Speira har cirka 5.000 ansatte, hovedsakelig i Tyskland og Norge.