Holmestrand: Meldingen om mye snø og vanskelige kjøreforhold de kommende dagene forverrer situasjonen ytterligere for hjemmetjenesten.

På kommunens hjemmeside skriver de at det er noen krevende dager foran oss, og alle kan dessverre ikke forvente samme tjenestenivå som i en normal hverdag. Etter individuell vurdering av den enkelte bruker, kan følgende oppgaver bli utsatt eller ikke utført:

#Praktisk bistand som ikke er knyttet til nødvendig daglig personlig hygiene eller ernæring
#Forebyggende helsetiltak
#Rehabilitering i hjemmet
# Aktivitetstilbud

Tjenestemottakere som blir berørt av endringer i tjenestetilbudet, blir kontaktet direkte av tjenesten.

Virksomhetsleder Gunn-Sofia Gudmundsdottir understreker overfor Jarlsberg at alle har fått hjelp i dag (onsdag), men at de vanskelige værforholdene gjorde at de ansatte av og til måtte parkere langt unna og dermed måtte gå et stykke før de kom fram.