(Sande Avis)

Det er utført to inspeksjoner som har ført til fem skriftlige rapporter hos serveringsstedet Sande Steakhouse, som holder til i de samme lokalene som tidligere Jafs på Galleberg.

Ved kontrollene 27. mai og 1. juni ble resultatet et surt fjes, noe som indikerte at alvorlige mangler er funnet.

– Når vi oppdager at det er svikt i renholdet, så må vi også se på rutinene for renhold. Det er virksomhets ansvar å sørge for tilfredsstillende renhold når det tilberedes mat for salg. Da ber vi om en renholdsplan, opplyser Pernille Hustad, avdelingssjef for Mattilsynet Vestfold.

Siden Mattilsynet hadde satt et hastevedtak, ble resultatet av kontrollen 1. juni en sur munn. Ved kontakt 3. juni og 1. juli var smilefjeset forvandlet til en strekmunn på grunn av manglende interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer. I tillegg var det mangler ved instruksjon og opplæring av medarbeidere i arbeidsrutiner som er av betydning for mattryggheten.

Ved oppfølgingen 2. august var endelig alt på plass.

DETTE SKJER PÅ SMILEFJESTILSYN

Smilefjestilsyn skal i utgangspunktet gjennomføres minst én gang i året ved alle spisesteder som er omfattet av ordningen.

Under tilsyn, kontrollerer Mattilsynets inspektører fire områder innenfor matlovgivningen:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking

Under disse områdene finnes det faste kravpunkter. Mattilsynet gjennomgår mange av disse kravpunktene ved hvert tilsyn. Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer ansiktsuttrykket.

Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn, må det som er feil rettes opp. Når det er gjort, får Mattilsynet melding. Deretter gjør de en ny vurdering på det de fant under forrige tilsyn. Mattilsynet må følge opp saken innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil.

Kilde: Matportalen.no

Glad for at smilefjeset er tilbake

Innehaver av Sande Steakhouse, Bilal Cabadak, uttaler til Sande Avis at han nå er veldig glad og fornøyd for at smilefjeset er tilbake.

– Vi har laget vaskerutiner med spesifiseringer på hvilken såpe og middel vi bruker, om det vaskes for hånd eller med hansker og tidspunkt for når toalett, lager, kjøkken, gulver og tak blir vasket.

Selv om Cadabak mener at Mattilsynet har vært strenge, er han ikke bekymret for fremtidige besøk:

– Det går bra nå og vi har ingen problemer. Nå passer vi skikkelig på alt og skriver opp alle timene når vi vasker.

– Hvordan har strekmunn og surt fjes påvirket omsetningen deres?

– Vi taper folk. Folk blir redde og sjekker nettet, men vi lager god mat og har god service som trekker folk, sier Cadabak som forklarer at han har kunder fra både Asker og Drammen som kommer for å spise der.

Før han legger til:

– Mange er heldigvis fornøyde.

På lik linje med andre virksomheter

Pernille Hustad har tidligere uttalt følgende til Sande Avis:

– Det er viktig å presisere at selv om en strekmunn viser at ikke alt er helt på stell, så er det ingen akutt helsefare.

– Det har vært tett oppfølging av denne restauranten, kommer dere til å fortsette med det nå som det er smilemunn?

– Nå som de har fått smil, så er det inne på lik linje med andre smilefjes-virksomheter i Vestfold, konstaterer Hustad.

Kommunikasjonsproblemer

Cabadak uttrykker til Sande Avis at språkproblemer har vært årsaken til kommunikasjonssvikten med Mattilsynet og forklarer at inspektøren har snakket mye og fort, slik at de ikke forstod. Til dette svarer Hustad at hun ikke kjenner til hvordan kommunikasjonen var på stedet, men at det overrasker henne at det muntlige ikke har vært bra nok:

– Mattilsynet jobber generelt mye med kommunikasjonen og at budskapet skal bli forstått på en god måte. Kommunikasjonen er viktig og avgjørende for at man er kjent med og forstår budskapet. Hvis ikke er det ikke mulig å rette opp.

Hun sier at deres mål er å ivareta produksjonen av trygg mat.

– Vi er ute etter at virksomheten skal lykkes og fungere på en god måte og produsere trygg mat til forbrukerne. Da er det avgjørende å forklare nøye, bekrefter Hustad.

Hun forklarer videre at Mattilsynet tilbyr veiledning til alle virksomheter som tilbereder og serverer mat, og denne veiledningen er gratis.

– Man får mulighet til å snakke med en av våre inspektører som kan veilede om krav i regelverket og til internkontroll. I tillegg er det en del informasjon på mattilsynets hjemmesider, der det også er videoer og forklaringer på flere språk, avslutter Hustad.