Skoppum-ammunisjon er skarpe patroner … og en granat brukt under øvelser

Forsvaret vil torsdag hente funnet som ble gjort på Skoppum gjenvinningsstasjon.