Får ros for det nye Gausetangen-prosjekt

– Langt større fokus på bevaring av skolebygningen, fastslår Vestfold fylke.