Utbyggingsplanene på Gullhaug er betydelig endret

Naboene til Botne skole er trolig de som kan si seg mest fornøyd med det justerte forslaget til utbygging ved skolen.