Skjebnedager for Kleiverud skole

Tid for nytt: Paviljonger ved Kleiverud skole har det vært lenge. Foto: Pål Nordby

Tid for nytt: Paviljonger ved Kleiverud skole har det vært lenge. Foto: Pål Nordby

Av

23. september vedtok kommunestyret at nedlegging av Kleiverud skole ikke skal vurderes, og at ny skole skal bygges i samsvar med handlingsrommet for 2020-2023.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er et særdeles viktig vedtak, men samtidig er det fortsatt mange skjær i sjøen.

14. oktober skal Hovedutvalget for kultur, oppvekst og frivillighet behandle Forprosjekt Kleiverud skole. Her skal forprosjektet godkjennes med de prosjektrammer som er satt, og kommunedirektøren gis fullmakt til å opprettholde fremdriften i prosjektet. Etter behandling i hovedutvalget går saken videre til behandling i kommunestyret for endelig vedtak.

Selv om det er politisk flertall for at prosjektet skal kjøres som planlagt, er det altså fullt mulig at prosjektet blir vedtatt utsatt eller blir stoppet i sin helhet. Det betyr i så fall slutten for Kleiverud skole.

Siste tilstandsrapport fra 15. september d.å. fortalte oss om en skole i så stort forfall at både elever og lærere blir syke av klimaet. Tilstanden på dagens bygningsmasse er så dårlig at det grenser til uforsvarlig å drive skolen nå. At kommuneoverlegen ikke trekker godkjenningen av nåværende skole, bunner etter alle solemerker i en forventning om at det bygges en ny skole.

LES Sentrumskolene i Sande og Kleiverud skole skal bygges: Med 708 millioner kroner i potten

En forsinkelse vil mest sannsynlig føre til at godkjenningen trekkes, fordi det eksisterende mulighetsrommet for prosjektet forsvinner. Da har ikke Kleiverud noen skole lenger, og presset på Botne og Ekeberg vil øke.

Mye står og faller på at skoleprosjektet nå får gå som planlagt.

Venstre forventer at kommunestyret nå gjør alvor av sine løfter og sikrer at forprosjekt Kleiverud skole får starte opp og at byggingen blir gjennomført som planlagt. Vi anbefaler også engasjerte innbyggere å kontakte sine politikere og å følge utvalgsmøtet 14. oktober og kommunestyremøtet 28. oktober via nett-TV.

En av de aller viktigste tjenestene kommunen leverer er skolen. Derfor må vi satse på skolen. Det er en investering i vår fremtid.

Venstre vil bygge ny Kleiverud skole nå. Vi har ingen tid å miste.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken