Skilting og profilering av ny kommune: – Store mangler ennå

Noe skilting er riktig, noe er galt, mye er mangelfullt og profileringen er forvirrende. For hva skal profileres med nytt kommunevåpen, og hva kan det gamle «byvåpenet» symbolisere?