Skeptisk og avventende til Gjelsten-oppkjøp

– Vi er ikke interessert i å ha et nasjonalt avfallsdeponi for farlig avfall, det er den nye eieren fullt klar over, sier ordføreren i Sokndal, Jonas Andersen Sayed.