(Vestviken 24)

– Det er ikke vår jobb å skape nye skatter, men det er mange måter å sikre at ingen blir nullskattytere på. Statlig eiendomsskatt er et alternativ, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bedriftseiere ønsker kutt

Mandag la NHO fram en undersøkelse gjort blant 200 norske bedriftseiere, som viser at 90 prosent av dem ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Dersom denne skatten fjernes, vil vi få mange tusen flere nullskattytere i Norge. I stedet foreslår NHO å innføre en statlig eiendomsskatt for å sørge for at alle bidrar til fellesskapet.

– Vi mener det er måter å unngå nullskattytere på. Det ene er å ha en tydelig eiendomsskatt på bolig over en viss verdi, kanskje med en høyere sats enn man har i dag. Man kan også tenke seg en progressiv verdsetting av bolig, slik at man skattlegges mer jo mer boligen er verdt, sier Skogen Lund.

Samtidig understreker hun at det er ulike måter å betale skatt på. At man står oppført med null skatt i likningen, betyr ikke nødvendigvis det samme som at man ikke bidrar til fellesskapet.

NHO åpner også for å beholde deler av formuesskatten.

– Man kunne se for seg en formuesskatt der man har et veldig høyt bunnfradrag og en lavere sats, slik at de med formue over et visst beløp betaler noe, men ikke slik at det rammer verdiskapingen slik som nå, sier Skogen Lund.

Frp og Høyre

NHO har allerede støtte fra statsminister Erna Solberg og Høyre for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Men finansminister Siv Jensen (Frp) har sagt tydelig fra at om de vinner valget vil partiet prioritere skattelette for folk flest framfor de rikeste.

– Med den velgermassen Frp sikter seg inn mot, er det forståelig at finansministeren har behov for å bruke den type retorikk. Mitt svar vil være at det aller viktigste vi kan gjøre for folk flest er å sikre at alle får tilgang til god utdanning, gode velferdstjenester og en sikker arbeidsplass. Da må du faktisk ha private eiere som skaper de arbeidsplassene, sier Skogen Lund.

– Ikke overraskende

NHOs undersøkelse viser i tillegg til at 9 av 10 bedriftseiere ikke ønsker å betale formuesskatt. 58 prosent av de spurte tror det vil bli skapt flere arbeidsplasser de neste årene dersom skatten forsvinner, og 55 prosent mener det vil være negativt for norske arbeidsplasser om skatten økes.

– Men vil ikke alle betale mindre skatt? Om du hadde spurt befolkningen om de vil betale mindre skatt og om det hadde hatt et positivt utslag for deres økonomi, ville ikke veldig mange svart ja?

– Jeg forstår innvendingen. Hadde vi visst at skattedebatten kom til å komme, hadde vi stilt noen av spørsmålene annerledes og brutt det ned mer enn vi har gjort, sier Skogen Lund, og legger til:

– Det er ikke overraskende at denne gruppen svarer at de ikke ønsker formuesskatt på arbeidende kapital. Det som er overraskende er hvor store utslagene er og hvor mange som sier de mener de kunne skapt flere arbeidsplasser om de ikke hadde betalt den skatten.

Hun sier at om du hadde spurt alle NHO-bedriftene, ville du fått et annet resultat. Flere ville sagt at for eksempel samferdsel eller forenkling er enda viktigere enn skatter og avgifter.

– For dem som rammes av formuesskatt, er det veldig viktig, sier NHO-direktøren. (ANB)