(Tønsbergs Blad)

Skatteetaten har utviklet en ny løsning for endring av skattekort.

Bedre oversikt

– Det er nå enklere for deg å endre skattekortet. Den nye løsningen gir også bedre oversikt over de inntekts- og gjeldsforhold som er brukt som grunnlag for skattekortet ditt, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter i en pressemelding fra Skatteetaten.

I løsningen får du oversikt over nøkkelopplysninger om for eksempel gjeld, gjeldsrente, bankinnskudd og lønn. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.Det er kun de opplysningene som er relevant for deg som vil være synlig i den nye løsningen. Opplysningene er inndelt i tema som, bank og lån, og arbeid, trygd og pensjon, så det er enkelt å se og endre det som er nødvendig.

- Hvis du for eksempel har gjeld og bankinnskudd, er det disse opplysningene som vil være synlig i ny løsning, sier Holter.

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, vil arbeidsgiver automatisk få beskjed og hente nytt skattekort.

Endre skattekort for 2017

Nå kan du endre og sjekke skattekortet ditt for 2017 på Skatteetaten sine hjemmesider. 

I skattetrekksmeldingen, som du mottar i Altinn eller på papir, ser du hvilke opplysninger Skatteetaten har  brukt for å lage skattekortet.

- Et riktig skattekort gir riktigere skatt, og reduserer sannsynligheten for å få restskatt året etter, sier Holter.