Gå til sidens hovedinnhold

Skal «nye» Holmestrand kommune lykkes må forbindelsen mellom de definerte sentraene forbedres, ikke gjøres dårligere

Artikkelen er over 2 år gammel

Karl Einar Haslestad (Ap) m.fl krever svar fra fylkesordføreren om de varslede kuttene i busstilbudet i nordre Vestfold.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

INTERPELLASJON TIL FYLKESTINGETS MØTE 21 FEB 2019

VARSLET OMLEGGING AV BUSSTILBUDET I «NYE» HOLMESTRAND KOMMUNE.

1/1-2020 blir Vestfold og Telemark fylker slått sammen til det nye fylket Vestfold og Telemark. Samtidig blir Holmestrand og Sande kommuner slått sammen til Holmestrand kommune. Det er lagt ned mye godt arbeid i begge disse sammenslåingsprosessene for å forbedre tjenestetilbudet til befolkningen.

I «Trafikkplan for Holmestrand og Sande» som ble gitt ut i September i fjor inneholder mye bra. Det er f.eks opprettet en bussrute mellom Hof og Sande stasjon med to avganger pr dag. Men noen av de endringene som beskrives i planen vil gi svært negative konsekvenser for samhandling innenfor kommunen og for enkeltmennesker i kommunen.

«Nye» Holmestrand kommune har i sitt arbeid lagt til grunn en flersenterkommune.  Det betyr at det legges opp til at de gamle kommunesentrene fremdeles skal ha vekst og tillegges forskjellige funksjoner. Dette var grunnsteinen i arbeidet som har blitt utført på alle plan.

I analysen av en flersenterkommune som fungerer er kommunikasjon, herunder også busstilbudet, vesentlig. Skal «nye» Holmestrand kommune lykkes må forbindelsen mellom de definerte sentraene forbedres, ikke gjøres dårligere. Det er på denne bakgrunnen vi undres over at VKT AS vil kutte ned på/fjerne tilbudet mellom Hof og Holmestrand by. Begrunnelsen er dårlig passasjergrunnlag, noe som på mange måter er et uslåelig argument. Men dette busstilbudet er viktig for å holde kommunen sammen for å møte den nye tida med nye forutsetninger. Tilbudet burde økes, ikke kuttes for å bygge opp under målene til den nye kommunen.  

Trafikkplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe i VKT. Brakar AS, administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Buskerud, har deltatt i prosjektgruppen. Bakgrunnen for dette er at Svelvik kommune slås sammen med Drammen kommune og innlemmes i Buskerud fylke fra 1.1.2020. Ut i fra dette har kollektivselskapene kappet land. De må ha tolket regionsreformen dit at folk ikke skal krysse de nye fylkesgrensene med buss. En helt naturlig rute som trafikkerer Sande – Drammen – Svelvik – Sande og omvendt er radert ut. Dette er en rute som har eksistert siden 60-tallet og som i trafikkplanen betegnes som en svært effektiv rute. Og jeg vet at dette er et tilbud folk har satt pris på tross av kun en bussavgang i timen.

Dette medfører at kollektivtilbudet mellom Sande og Svelvik tas vekk. På denne strekningen ligger bl.a Fossekleiva kultursenter og Berger Museum som Vestfold fylkeskommune har vært en vesentlig samarbeidspartner for å få etablert.

En strekning på 1.5 mil mister sitt kollektivtilbud. Det er planlagt at bussene fra Sande stasjon skal snu på Selvik skole. Befolkningen mellom Selvik og Berger får ikke lenger timesavganger, men bare 4 avganger pr. dag og ingen i helgene.  Det er vanskelig å forstå at en regionsreform skal få slike konsekvenser. Det er også imot hva som er uttalt fra Vestfold fylkeskommune at man skal ha et spesielt øye for problemer i grenseområdene. Dette har ikke nådd fram til VKT AS og selskapets styre. Dette spesielle området har hatt et busstilbud siden første verdenskrig, men overlever ikke regionsreformen.

Vestfold fylkeskommune har ønsket elever fra Svelvik velkommen til Sande vidrg.skole . Ved bortfall av busstilbud faller også dette tilbudet i praksis bort og tilbudet på skolen forringes. Dette var neppe heller ikke en ønsket virking av regionsreformen.

Spørsmål til fylkesordfører:

  1. Er fylkesordfører enig i at busstilbudet kan ha en avgjørende betydning for å nå målsettingene om en godt fungerende flersenterkommune i Holmestrand etter 1/1-2020?
  2. Forstår fylkesordføreren frustrasjonen fra en befolkning som plutselig mister sitt busstilbud på grunn av en regionsreform?
  3. Har fylkesordfører noen muligheter til å påvirke slik at de urimeligheter som påvist i denne interpellasjonen kan gjøres om?

Kommentarer til denne saken