Ja, hvorfor streiker lærerne?

Lærerne streiker for at elevene skal kunne møte trygge og utdannende voksne når de kommer på skolen, voksne som er utdannende lærere med kunnskap om fag, om hvordan lære bort, om hvordan skape relasjoner, om hvordan være en samlende og trygg leder i klasserommet. Lærerne ønsker det beste for sine elever, og det får de gjennom godt utdannede lærere.

Selvsagt har lærerne dårlig samvittighet fordi undervisning faller bort. Selvsagt ønsker lærerne å være på jobb. MEN, når KS som arbeidsgiver undergraver lærernes yrke med påstander om at enhver som befinner seg i et klasserom er lærer og bruker tallmateriale på feil måte for å vise at lærerne ikke har tapt lønnsmessig de siste seks årene og igjen taper lønnsmessig dette året, da må Utdanningsforbundet gjøre noe.

KS påstår at lærerne er like prioritert som de andre gruppene, og ved første øyekast på foreslått ny lønnstabell i KS, ser det ut til at det i hvert fall har blitt satset på nyutdannede lærere. Ved annet øyekast legger man merke til at de ikke får noe lønnsøkning igjen før etter 6 år, noe som betyr at de ikke har noe vesentlig økning, bare at de får hele økningen første året og ikke spredt over flere år.

Ved tredje øyekast ser man at dette først og fremst gjelder nyutdannede med 3 og 4 års utdannelse, mens alle nyutdannede lærere nå har minst 5 års utdannelse. Videre er det et faktum at de fleste av Utdanningsforbundets medlemmer, 67,7%, har mer enn 5 års utdannelse, og de fleste av disse igjen har mange års erfaring. Likevel ligger ingen av disse over 3% i lønnsøkning, de fleste langt nede på 2-tallet. Det er helt tydelig at lærerne ikke er prioritert av KS i årets lønnsoppgjør.

KS påstår også at det ikke er lærermangel. Statistikkene viser derimot at 66% av alle kommunene i Norge mener det er utfordrende å sikre et forsvarlig opplæringstilbud i sin kommune og 1 av 5 som er tilsatt for å undervise ikke har godkjent utdannelse.

I Holmestrand er tallene 1 av 10, og elevene kan faktisk møte en kontaktlærer som kommer rett fra videregående skole. En arbeidsgiver som nekter å erkjenne at det er mangel på lærere, som nekter å se utfordringene med å rekruttere og beholde lærere, som nekter å gi oss annerkjennelse for jobben vi gjør, ønsker ikke elevenes beste.

Skal Norge satse på fremtiden, på elevene, på at alle yrker får en god utdannelse, så må det satses på lærerne - gjennom annerkjennelse av jobben som gjøres og ved lønn som står i forhold til utdannelse og erfaring.