Sjeldne vårgjester ved Bergsvannet i Eidsfoss

Traner er ikke alminnelig i våre trakter.