Sjelden svermer på besøk i Tyristien

Det er ikke vanlig med slikt sommerbesøk i garasjen.