Det har rent mye politisk vann i bekken siden de første planene ble skissert om et nytt hus i Hof sentrum, som kunne samle både tilbud og tjenester, men også innbyggerne til en ny møteplass.

Fredag kunne snora klippes av ordfører Elin Gran Weggesrud under den offisielle åpningen. Flerbrukshuset, eller flerbruksbygget, som det også er kalt, har med klipp, taler og underholdning nå åpnet sine dører i Hof. Innhold, størrelse, kostnader og funksjoner har siden 2017, og vedtaket om å sette av inntil 20 millioner kroner, vært mye omtalt. Et politisk bygg og signalbygg er nå ferdig-stilt.

Og kanskje var dette den viktigste delen av den politiske plattformen, eller avtalen, for å få til en så smidig sammenslåing som mulig av Hof og Holmestrand kommuner fra 2018. Nå er avtalen oppfylt, selv om det ble en dyr affære. Rundt 60 millioner kroner anslår Jarlsberg, dersom alt regnes med.

LES Flerbrukshuset åpner: – Vi er klare med saks og bånd

Flerbruksbygget i Hof er et barn av ideen om flersenterkommunen. Der begge, eller nå alle de tre tidligere kommunene skulle beholde noen sentrumsfunksjoner. En ny kommune med flere senter, etter modell fra kommunereformen i Danmark, ble blant annet utredet da 4k, det vil si en sammenslåing av Re, Hof, Sande og Holmestrand, så ut til å være den beste farbare veien å gå. Og da det ble alvor for Hof å bli en del av Holmestrand, var det viktig å få noe nytt, når så mye av de eksisterende tjenestene skulle flyttes vekk.

«bygget er et barn av flersenterideen»

«Eldresenteret», Torstadhuset måtte rives for å gi tomt til nytt bygg. Torstad ble bygget som bolighus i 1936, og ble en del av Hof kommunes bygningsmasse i 1962. E-verket benyttet lokalene før det på 2000-tallet ble brukt til ungdomsklubb og eldrekafé. I 2012 ville kommunen selge, men lokal motstand reddet huset. Det ble revet høsten 2018.

Men det som i 2017 startet med 20 millioner, steg raskt til både 30 og 40. Huset ble før bygging kalt en vitamininnsprøytning og en ny livsnerve for Hof, samtidig var det høsten 19 bekymring for om spaden ville bli satt i jorda.

LES Dagny (89) i pukkelløypa i Hof med rullator

Økonomien ga bekymringsrynker hos flere. 40 millioner holdt ikke, men det nye kommunestyret godtok en liten overskridelse på 1,1 million. Men nytt VA, brannvann, oppgradering av veier, inventar og uteområde presset presset prisen ytterligere mot 50 millioner og over det. Ingen blir i dag forundret hvis 60-tallet er nådd før alt er ferdig.

– Bygg i hvert fall stort nok, så det ikke blir som rådhuset i Holmestrand i 1963. Det ble altfor raskt for lite, sa Thove Bringaker i formannskapet i 2018. Om Bringaker får rett gjenstår å se, men nå står bygget der til bruk for alle.

Det er en seier for innbyggerne i «Hof kommune».

LES Legesenteret først inn i Hof flerbrukshus