Seks nye foretak er etablert

Formålene varierer fra hundematproduksjon og pelsdyroppdrett til vedlikehold og IT-installasjon.