Flere fikk en stor opplevelse tirsdag kveld, da de så noe som kan ligne en knølhval ute i fjorden. Flere har tidligere observert en hval ute i fjorden, men tirsdag kveld fikk Kristoffer den på film. Og for et syn! Jens Petter Kværk rapporterer også om å ha sett hvalen mellom Ruseberget og Sandsletta samme dag.