Styrker ambulansetjenesten: Overtar nødansvaret for Sande

Det har vært skrevet og ment mye om hvordan helsetjenestene skal løses i nye Holmestrand. SIV har overtatt nød- og ambulanseansvaret for tidligere Sande kommune.