Arkeologene gjorde mange funn da de undersøkte Skafjellåsen

En rekke arkeologiske funn er gjort under en såkalt registrerings-undersøkelse ved Skafjellåsen i Sande.