Jeg er sikkelig glad for at stortingsbenken og alle ordførere i Vestfold står samla om at vi må styre togtilbudet i kommunen vår.

Jeg er enig med Morten Stordalen (FrP) at vi må stå sammen politisk for å sikre et bedre togtilbud i kommunen vår, men det et umulig for meg å forstå hvorfor FrP på Stortinget nå foreslår å selge Vygruppen AS, selge Entur AS, Norske tog AS og selge Spordrift AS. Jeg tror god dialog og en aktivt eierskap i selskapene vil styrke togtilbudet i kommunen vår, ikke privatisering av togselskapene som FrP ønsker.

Arbeiderpartiet skal sammen med de andre partiene jobbe for at togtilbudet blir best mulig for alle som pendler i kommunen vår og i Vestfold. Det er viktig for mange innbyggere, men også næringsliv og oss som kommune og nye Vestfold fylkeskommune.

Jeg er helt sikker på at løsningen ligger i et aktivt eierskap i togselskapene og god dialog med regjering og stortingsrepresentanter. Jeg mener at fellesskapet må kunne ha tydelige forventinger til selskapene vi eier. Det handler om å ta politisk eierskap i selskapene vi eier. Fredag reiser jeg inn til departementet for å møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sammen med ordfører Elin Gran Weggesrud, ordfører i Horten Are Karlsen, varaordfører i Horten Christina Bratli, leder for hovedutvalget i Vestfold, Mette Kalve og stortingsrepresentant Truls Vasvik.

Olaf Brastad løftet et viktig spørsmål tidligere i uka som vi skal ta med til statsråden sammen med vedtaket fra kommunestyret og brevet fra næringsforeningen.

«Hvordan har Jernbanedirektoratet uten politisk vedtak eller føring fra regjering eller storting, som vi vet, kunne fravike fra prinsippene som ligger til grunn for InterCity i Nasjonal Transportplan (NTP)»?

Statlig eierskap i vår infrastruktur er viktig for å sikre et best mulig tilbud lokalt, men også fordi vi kan forvente at de er i front på grønn omstilling, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, lærlingplasser og åpenhet. Når staten selger seg ned, betyr det ikke bare at inntekter og verdiskaping går fra fellesskapets hender til private eiere.

Svært ofte betyr det også at verdiene selges ut av Norge. Det kan vi ikke la skje med togselskapene.

For å sikre et bedre togtilbud for innbyggerne i Holmestrand så er ikke løsningen salg av Entur AS, Norske tog AS, Spordrift AS og Vygruppen AS.

Jeg gleder meg til å møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og håper på en god løsning.