Med problemene rundt tomta i Hanekleiva 171, er det som å høre et ekko tilbake til 2008 og prestisjeprosjektet Rønningen gård.

Rønningen gård i Hillestad ble kjøpt for rundt 2,6 millioner kroner i 2008 med såkalte statlige opptrappingsmidler. Nav i samarbeid med Fønix Kompetansenett og Husbanken skulle gi et dagtilbud og botilbud for personer med rus- og psykiatriproblematikk.

Men allerede i 2010 var eventyret over, etter at Holmestrand kommune hadde bygget ett av de flere påtenkte småhusene på gården.

I 2011 ble det besluttet å selge gården. Hvor stort tapet ble for kommunen er uklart, men prisantydningen var høsten 2011 på 2,65 millioner kroner, men hele prosjektet ble på flere fronter et gedigent mageplask for Nav og kommunen.

LES Tøffe kuttforslag - eiendomsskatt blir vanskelig å komme utenom

Hanekleiva 171 er et ekko fra 12 år tilbake, fordi det er store likhetstrekk. Prisen er også nesten den samme, 2,7 millioner kroner for ei branntomt i enden av fylkesvei 319 i krysset der Hofsveien møter Eidsfossveien.

Flere dispensasjoner må til i forhold til nabogrenser, byggegrenser, avkjøring og annet før de seks leilighetene kan bygges. Men et annet spørsmål er til dem som skal bo der.

Er dette et sted de ønsker å bo? Ikke akkurat sentralt, bussforbindelse er nærmest fraværende og nabolaget og aktivitetsmuligheter glissent.

Vel, vi skal ikke dømme prosjektet nord og ned, men vi blir heller ikke veldig overrasket dersom dette blir et nytt Rønningen gård – om igjen.

LES

Bildeserie

SE BILDENE: Slik markerte vi verdensdagen for psykisk helse i Holmestrand