Eirik Haugen, sjefredaktør i Østlands-Posten skriver 21.06 om de ulike partienes løfter i forkant av stortingsvalget i fjor høst. Der blir det blant annet nevnt at Rødt gikk ut og lovet dobbeltspor til Skien. Videre skriver Haugen; «Nå har partiene flertall i Stortinget og to av partiene sitter i regjering» og videre «Kandidatene som stilte opp på bilde før valgkampen kommer fra de samme partiene som har alle muligheter til å gjøre noe med valgløftene».

Først og fremst er det viktig å ha klart for seg at Rødt ikke sitter i regjering og at vi selvsagt er helt enige med Haugen sin frustrasjon over at regjeringa lar Larvik i stikken når det kommer til Vestfoldbanen. Vi kan ikke, som Haugen skriver, la Larvik bli en flaskehals på InterCity-strekningen. Nyheten kom derfor helt uventet på oss. Rødt har kjempa for dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, og vi framholder at det er en av de absolutt viktigste satsingene for både Vestfold og Telemark innen samferdsel. og Rødt bevilget senest i vårt alternative statsbudsjett for 2022 en halv milliard blant annet til investeringer og økt planlegging av InterCity og Grenlandsparsellen. Det siste er noe av det mest vesentlige, for det å på sikt jobbe for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil redusere reisetida mellom Oslo og Kristiansand med én time. Denne genistreken har vært omtalt lenge og det er på høy tid å realisere den.

Potensialet for Vestfoldbanen er stort. Mellom Holmestrand og Skien bor det 300 000 innbyggere som kan bruke jernbanen som sin viktigste transport over lengre distanser. I tillegg har vi godstrafikken som det er viktig å legge bedre til rette for når mer gods skal over på bane. Det trenger industrien vår. For Rødt sin del kan vi derfor slå fast at denne kampen er langt fra over. Og at vi som Haugen er skuffet over regjeringas beslutning.