Holmestrand/Vestfold Telemark: Ledigheten i Vestfold og Telemark er høyere enn gjennomsnittet i landet. Mens andelen helt ledige i Vestfold og Telemark i juli var på 2 prosent, var ledigheten på landsbasis 1,7 prosent.

– Det er bra at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og at det er høy etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet. Dette betyr at det er gode muligheter for at flere kommer i arbeid. Samtidig vet vi at arbeidsmarkedet er preget av alle som har sommerjobb i juli. Derfor blir det spennende å se hvordan utviklingen av arbeidsmarkedet blir etter sommeren, når produksjon og tjenester starter opp igjen for fullt, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

LES OGSÅ: Lyn (85): – Hvorfor skal vi som ikke er digitale, bli så diskriminert?

Flest helt ledige kommer fra butikk, salg og serviceyrker eller har ingen arbeidsbakgrunn.

(Teksten fortsetter under illustrasjonen)

Færre ledige stillinger

Det har vært en nedgang i antall ledige stillinger i hele landet. Fra juni til juli sank antall ledige stillinger i Vestfold og Telemark med 40 prosent.

– Vi ser at mange av de som er arbeidsledige nå har lite eller ingen yrkesbakgrunn. Disse må motiveres til å skaffe seg riktig og etterspurt kompetanse gjennom kurs, utdanning og arbeidspraksis. Det er viktig at skoler og utdanningssektoren, sammen med arbeidslivet, fremover tilrettelegger sine tilbud slik at vi får nok kvalifisert arbeidskraft inn i arbeidslivet, sier Tønnessen.

Arbeidsledighet Vestfold og Telemark juli 2022

Antall arbeidssøkere: 6 480

  • Antall helt arbeidsledige: 4 132
  • Antall delvis ledige: 1 559
  • Antall på tiltak: 789

Andel helt arbeidsledige: 2 %

Antall ledige stillinger: 1 699

Høyest i Horten - bedre tall i Holmestrand

I Holmestrand var det 248 registrerte helt ledige, som utgjør en prosent på 1,9. Horten er kommunen med høyest ledighet i fylket med 2,9 prosent i helt arbeidsledige.

Tallet for Tønsberg viser 2,2 prosent. Det er Telemark som kan rutte med de beste tallene i fylket. Fyresdal, Nissedal og Vinje har en andel på helt arbeidsledige på kun 0,6 prosent.