(Øyene)

Her er en litt forkortet versjon av hva du bør tenke på når du skal kjøpe deg en farkost:

1. Hvem skal bruke båten?

Hvis du skal bruke båten alene, er det viktig at båten egner seg til egenhendig bruk. Dette gjelder spesielt navigasjon, kommunikasjon, sikt, manøvrering og fortøyning. Dobbeltsjekk disse egenskapene under prøvekjøring.

Hvis du har familie, er det smart at hele familien er med i prosessen. Barnas alder kan være avgjørende for valg av båt. Med barn om bord kan for eksempel høyt fribord være en viktig faktor.

2. Hvor skal båten ligge?

Har du tilgang til en båthavn der du kan eie eller leie plass? Hva med vinterlagring? Sjekk tilgangen i den kommunale båthavna eller privat, anbefaler Redningsselskapet.

3. Hvor skal båten brukes?

Skal båten brukes i saltvann eller ferskvann? Ute på åpent hav eller langs kysten? Skal du bruke båten fortrinnsvis på dypt eller grunt vann? Sjekk båtens dypgang, hva den er godkjent for, ytelse og plass. En båt som er CE-merket for seks personer, kan fort bli liten om dere er fem i familien og ønsker å ha med flere.

4. Hvor stor skal båten være?

La hele familien være med på å bestemme en minimumsgrense. Lommeboka bestemmer som regel grensen oppover. Deretter definerer du behovene: Hvor mange personer skal båten romme? Skal den ha plass til overnatting, matlaging, lengre ferieturer osv? Kjøp en båt du vokser inn i, ikke en  «begynnerbåt» som du vokser ut av etter en sesong. Trefotssyken rammer de fleste båtinteresserte. Det mest kjente syndromet er stadig surfing på Finn.no der kun båter som er tre fot større enn den "pasienten" allerede har, er interessante. "Trefotssyken kan være kostbar, men er ikke dødelig", understreker Redningsselskapet.

5. Snekke, halvplaner eller planende båt?

Idealfarten er ofte mellom 15 og 20 knop. Da kan du holde det gående i tildels dårlig vær, og du kommer relativt raskt fram på en komfortabel måte.

Tenk over hvilke hastigheter som er realistisk for deg. Forutsett ikke at en tunglastet, planende båt skal bevege seg lett og elegant gjennom vannet i 15 knop. Og regn ikke med at halvplaneren med helgarderende kjøl skal kunne frese av sted i 30 knop, bare det lesses på med hestekrefter. Vannet følger sine egne lover.

6. Bensinmotor eller dieselmotor?

Tenk pris på både motor og drivstoff. Bensinmotoren bruker 30 til 40% mer brennstoff. Det er fordi en liter bensin inneholder mindre energi enn en liter diesel. Dette kan være viktig når det er langt mellom bunkringsstasjonene. Den såkalte avgiftsfrie dieselen i kombinasjon med lavere forbruk har ført til at mange familiebåter i Norge har dieselmotor. Båter med dieselmotor har tradisjonelt sett vært lettere å omsette.

Omdreiningstallet er relativt høyt på bensinmotorer som til gjengjeld gir bedre finmanøvrering av båten. Men høyt omdreiningstall kan bety kortere levetid. På den annen side gir bensinmotorene mindre vibrasjon og støy og veier mindre enn dieselmotorer.

Når det gjelder driftssikkerhet, trekker dieselmotoren det lengste strået. Den har et tett system med mindre fukt. Diesel er heller ikke så eksplosjons- og brannfarlig som bensin.

7. Pass på at båten er CE-merket

Alle fritidsbåter produsert etter 1998 med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket. Også motorer skal være CE-merket. CE-merket er et synlig bevis på at båten oppfyller kravene fastsatt i EU- direktivet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Dette kan du lese mer om på hjemmesidene til Redningsselskapet.

8. Besøk båtutstillinger

I en utstillingsbåt er det vanskelig å forestille seg hvordan alt virker i opprørt sjø, når regnet høljer ned, og når fukten begynner å trenge inn i kriker og kroker. Men en utstilling kan gi deg en fin mulighet til å sammenligne båter og pris og til å stifte bekjentskap med fagfolk.

9. Hent informasjon og velg forhandler

Les tester, let etter informasjon på internett og snakk med nøytrale fagfolk. Prøv forskjellige båter.

To forholdsvis like båter kan variere i pris med flere hundre tusen kroner. Sammenlign standardutstyret – noen leverer nesten ribbet skrog, mens andre leverer komplette båter.

Tenk også på bruktbåtverdi.

10. Ta høyde for uforutsette utgifter

 Enten du kjøper nytt eller brukt, er det store muligheter for at det dukker opp barnesykdommer eller andre problemer når du har brukt båten din en stund. Forhandleren bør selvfølgelig rette opp feil på nye båter, men det er uansett fornuftig å sette av penger til uforutsette utgifter.

11. Forlang prøvetur

På ny båt bør du forsikre deg om at både båt og motor har vært på vannet før den leveres. Krev å få prøvekjøre før du signerer kontrakten.

Mens båten er på land inspiserer du kjøl og skrog, flaps og trimplan. Se etter skader. En seriøs forhandler vil strekke seg langt for at du skal få muligheten til å teste båten.

Kjøper du bruktbåt i vintersesongen, er det viktig at du holder igjen en sum penger til båten er satt på vannet og prøvekjørt. En slik prøvekjøring bør også skje med last i båten.

Mange båtselgere oppgir fart og prestasjoner med tom båt. En garantert fart skal være juridisk bindende, så lenge den oppgis i kontrakten.

12. Kontrakt og leveringstidspunkt

Kontrakten er din sikkerhet. Dette gjelder både for nybåtkjøp og kjøp av bruktbåt. På ny båt bør du om mulig få garantier om erstatningsbåt eller servicehjelp innen meget kort tid dersom båten ikke virker som den skal. Har du en skikkelig kontrakt, står du mye sterkere i klagesaker.

Ved nybåtkjøp er det viktig at du avtalefester leveringsdato. Mange har ventet langt inn i ferietiden på overivrige vinterselgere som ikke klarer å holde ord når sommeren nærmer seg. Med leveringsdato i kontrakten står du sterkere dersom du krever kompensasjon for forsinkelsen.

13. Registrering

Redningssselskapet synes også du bør registrere båten din i Redningsselskapets småbåtregister. Dersom båten skulle komme på avveie, er den lett å identifisere. Det gir også økt trygghet ved kjøp og salg av båt.