Nei det tror jeg ikke.

Vi har alle blitt oppskaket og fortvilet over hva som ble avdekket i NRKs brennpunktdokumentar. Det er først og fremst kommunene som har et ansvar for at slike ting ikke skal skje. Men det må også sees i en større sammenheng. Hvilke rammer er det kommunene får?

Det handler om økonomi og folk.

Ved regjeringsskifte fikk alle kommunene, også Holmestrand, økt overføring i forhold til avgåtte regjerings budsjett (støttet av Frp). I Holmestrand brukte vi disse pengene til å øke grunnbemanningen. Den er etter min mening ennå ikke god nok, men det var en bedring.

Noe av det staten (regjeringen) har ansvaret for er utskrivningspolitikken fra sykehusene.

De aller fleste kommuner mener at pasienter ofte blir skrevet ut fra sykehusene og overført til kommunene for tidlig. Kommunene har ikke ressurser og kompetanse til mange av de kompliserte tilfellene, noe som for ofte fører til en ny innleggelse på sykehuset.

Dette er dårlig bruk av penger og unødvendig belastning for den det går utover. Tenk over dette neste gang dere hører at sykehusene skryter av kortere ventetid.

Dette er ikke noe som har oppstått nå, men har vært slik i mange år. Den forrige regjeringen unnlot å gjøre noe med dette.

Litt lokalt: Selv om de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de klarer (med en god hjemmesykepleie) kommer man noen ganger til et punkt hvor dette ikke er forsvarlig.

Da er sykehjem eller andre typer boliger med heldøgns pleie en nødvendighet. I Holmestrand har vi ikke for mange sykehjemsplasser.

Litt underlig er det da at Jørgen B Elstad , som er medlem av kommunens helse- og omsorgsutvalg, stemte for å legge ned 18 sykehjemsplasser da utvalget behandlet budsjett for 2023.

Heldigvis tok han til fornuft da kommunestyret behandlet saken.