Tenåringen berget livet

Leder

DEL

MeningerReddet fra seg selv. Foreløpig! Og dette er så langt noe tenåringen vil, mor føler nå at gutten hennes er i trygge hender, og familieadvokaten tror vedtaket og tiltaket var det beste de kunne oppnå slik situasjonen hadde utviklet seg.

Et privat skreddersydd behandlingstilbud i Eidsvoll, betalt av Bufetat, er første skritt på en lang vei mot en normalisert hverdag for tenåringen Jarlsberg har fulgt gjennom det offentlige hjelpeapparatets irrganger siden i høst. Der mor sammen med sin advokat har kjempet en fortvilet kamp for hjelp til sønnen, som hun i lengre tid har fryktet for livet til. Nå kan en ny og bedre vei være staket ut etter at Fylkesnemnda satte foten ned etter måneder med ballkasting att og fram mellom etatene uten konkrete tiltak eller handling – eller bedring.

LES OGSÅ: Fryktet for sønnens liv

Nå er det å håpe, først og fremst for gutten selv, men også for mor og familien, som den siste tiden har levd i en hverdag av lammende usikkerhet og nærmest desperasjon når utbruddene har toppet seg, at det blir nødvendig ro og struktur. Selv om tilbudet fylkesnemnda nå har landet på er privat av det kostbare slaget, er det ikke gitt at tiltaket fra øverste hylle virker optimalt. Det vil tiden vise. Mye skal klaffe. Målsettingen er stabilitet i tenåringens psykiske tilstand, og gradvise framskritt som blant annet betyr fortsatt skolegang og positive fritidsinteresser gjennom relasjonsbygging og mestring.

Det skal mye til for å sette beina trygt under seg igjen når livet i mange måneder har vært en eneste lang karusell av rømming fra institusjoner, vold, rus og selvmordstanker. Den dårlige spiralen måtte brytes for å få troen tilbake.

«Den dårlige spiralen måtte brytes»

Forholdene er nå lagt til rette fra fylkesnemndas side for en gradvis tilbakeføring til et normalt tenåringsliv. Så normalt det kan bli innenfor fire institusjonsvegger, i første omgang i ni måneder. Løpet videre etter dette tenker ingen på nå. Neste høst ligger akkurat i øyeblikket et godt stykke fram i tid.

LES OGSÅ: Tenåringsmor fortviler

Selv om saken har endt med et vedtak mor kaller en gladmelding, med en gutt i trygge hender, er ikke familiens advokat nådig i sin beskrivelse av møtet med hjelpeapparatet. Han er sterkt kritisk til både BUPA og Bufetats håndtering av saken. Ikke minst mangel på samarbeid og konkret handlingsvilje mot en faglig god nok løsning. Før den siste saken gikk i trykken i Jarlsberg onsdag ettermiddag hadde vi flere ganger kontakt med en talsperson i Bufetat.

Personen hadde til slutt ikke tid til å komme med et svar fra etaten. Det passer godt inn i advokatens beskrivelse av måten det har vært jobbet på.

Artikkeltags